Götünü mü Parmakladım

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Götünü mü Parmakladım"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Götünü mü Parmakladım" ifadesi, genellikle argo veya küfürlü bir dil içeren ahlaki olmayan bir ifadedir. Bu ifade, kişinin cinsel bir ilişki yaşadığı bir kadını aşağılamak veya küçümsemek amacıyla kullanılır. Bu tür ifadeler, cinsiyetçilik, cinsel nesneleştirme ve ayrımcılık gibi olumsuz davranışları teşvik edebilir.

Bu ifade, toplumsal olarak kabul edilemez ve saygısız bir dil kullanımına örnektir. İnsanlar arasında saygı, eşitlik ve anlayış temelinde iletişim kurmanın önemi vurgulanmalıdır. Cinsel nesneleştirmeyi ve aşağılayıcı ifadeleri kullanmaktan kaçınılmalı ve başkalarına karşı hoşgörülü ve saygılı bir tutum sergilenmelidir.

Hakaret mi?


Götünü mü Parmakladım kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Dosya kapsamına göre sanık ...'in baldızı olan katılan ...'e ... günü "Niye açmıyorsun telefonu, götünümü parmakladım" ve yine aynı  gün "Ben sana sorarım bunu şerefsiz" şeklinde mesajlar göndermek suretiyle hakaret suçunu işlediği gerek Cumhuriyet savcılığınca bu mesajların tespit edilmesi gerekse sanığın tüm aşamalarda bu mesajları gönderdiğini ikrar etmesi suretiyle anlaşıldığından, tarihinde işlediği iddia edilen hakaret suçundan sanığın mahkûmiyetine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde beraat kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 2. CD Esas: 2020/10391 Karar: 2020/7668 Tarih: 06.07.2020

"Götünü mü Parmakladım" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.