Alçakların Tuzağı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Alçakların Tuzağı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Alçakların tuzağı" ifadesi, Türkçede genellikle etik olmayan, kötü niyetli veya ahlaki değerlere aykırı hareket eden insanlar tarafından planlanan ve uygulanan kötü niyetli bir eylem veya planı anlatmak için kullanılır. Bu terim, hile, kandırmaca, komplo veya düşmanca eylemler gibi durumlar için kullanılabilir ve genellikle mağdurların zarar görmesine veya haksızlığa uğramasına yol açar. "Alçakların tuzağı" ifadesi, zarar verici eylemlerin arkasındaki insanların karakterlerini ve eylemlerinin doğasını vurgulamak amacıyla kullanılır.

Hakaret mi?


Alçakların tuzağı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Basın açıklamasında, katılanı hedef alarak: Alçaklar tuzağı, embesiller) ve yükletilen suça yönelik katılan ... 'in temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/6277 Karar: 2018/16773 Tarih: 11.12.2018

"Alçakların Tuzağı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.