Şantaj

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

" Şantaj"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Şantaj", bir kimseyi korkutarak veya tehdit ederek kendisinden para veya başka bir çıkar sağlamak demektir. Şantaj yapan kişi, karşısındakinin lekeleyici veya gözden düşürücü bir sırrını açıklamakla veya yaymakla onu baskı altına alır. Şantaj yasal olarak suçtur ve cezaya tabidir.

Hakaret mi?


Şantaj kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

(Sanığın eskiden çalıştığı şirketin yönetim kurulu başkanıyla ilgili haberin üzerine "Hem suçlu hem güçlü: ... başkan...'e şantaj yapıyor. Hukuk karşısında suçlu konuma düştü. Halka isyan ve anarşiye teşvikten hüküm giyebilir" şeklinde yazılar yazarak mahalle sakinlerine dağıtması biçimindeki) eyleme ve yükletilen suça yönelik katılan ...'in temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/6321 Karar: 2015/8927 Tarih: 22.10.2015

Karar #2

Sanığın davalılar vekili sıfatıyla bulunduğu sulh hukuk mahkemesinin duruşmasında katılanlara yönelik söylediği "Bu durum organize bir suç örgütü tarafından, içinde hâkim, savcı ve avukatların da bulunduğu, vekâletnamesi olmayan Avukat... ve Avukat ... 'in de olduğu bir çete tarafından şantaj yapıldığı" şeklindeki ifadelerinin taraflar arasındaki dava dosyaları da incelenerek TCK'nın 128. maddesi kapsamında iddia ve savunma dokunulmazlığı sınırları içinde kalıp kalmadığı hususunun tartışılmaması kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/40192 Karar: 2017/12069 Tarih: 31.10.2017

Karar #3

Sanığa davranışlarının devamı halinde tutanak tutulacağının tekrar ihtar edildiğinin, sanığın bunun üzerine mahkeme hâkimine hitaben "Bana şantaj yapıyorsun, tehdit ediyorsun" demek suretiyle kamu görevlisine hakaret suçunu işlediğinin iddia olunduğu olayda, ... tarihli tutanak ve bir kısım tanık beyanları ile sanığın hâkime yönelik söylediği muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın bu suçtan beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi yasaya aykırı...

Yargıtay 11. CD Esas: 2017/4847 Karar: 2017/8974 Tarih: 14.12.2017

" Şantaj" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.