Kızın Beş Para Etmez

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kızın Beş Para Etmez"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kızın Beş Para Etmez" ifadesi, bir kişinin veya şeyin değerinin çok düşük olduğunu veya önemsiz olduğunu ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu deyimle genellikle bir kişinin yeteneksiz, değersiz veya önemsiz olduğu vurgulanmaya çalışılır. "Beş para etmez" tabiri, bir şeyin sadece beş kuruş (veya beş para) kadar değeri olduğunu belirtir ve bu değerin çok düşük olduğunu ifade eder.

Bu deyimi kullanarak bir kişi veya nesnenin düşük değerini vurgulamak, eleştiri yapmak veya küçümsemek amaçlanabilir. Örneğin, birisinin çalışkanlığı, yetenekleri veya karakteri hakkında olumsuz bir yargıda bulunurken bu ifade kullanılabilir. Ancak bu deyimi kullanırken dikkatli olmak ve başkalarını incitmemek önemlidir, çünkü dil kullanımıyla ilgili duyarlılıklar değişebilir ve küçümsemek veya hakaret etmek istemeden deyim yanlış anlaşılabileceğinden iletişimde dikkatli olunmalıdır.

Hakaret mi?


Kızın Beş Para Etmez kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İnceleme konusu somut olayda, sanığın daha önce zabıta görevlileri tarafından hakkında tutanak tutulup belediye encümenince tarafına ceza verilmesi nedeniyle yolda karşılaştığı zabıta görevlisi katılana yönelik, annesi tanık...'e "Bu senin kızın beş para etmez, hakkını helal etme, bunlar hepsi eşkıya" biçiminde sözler söylediğinin anlaşılması karşısında, kabul edilen sözlerin nezaket dışı kaba hitap tarz olup sövme, somut bir fiil ya da olgu isnadı olarak kabul edilemeyeceği, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarını oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/40078 Karar: 2017/10616 Tarih: 10.10.2017

"Kızın Beş Para Etmez" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.