PKK’lı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"PKK'lı"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"PKK'lı," genel olarak terör örgütü PKK (Kürdistan İşçi Partisi) ile ilişkilendirilen veya bu örgüte bağlı olan bireyleri ifade eden bir terimdir. PKK, Türkiye ve diğer bazı ülkeler tarafından terör örgütü olarak kabul edilen ve silahlı eylemler gerçekleştiren bir yapıdır. "PKK'lı" ifadesi, genellikle bu örgüte mensup kişileri tanımlarken kullanılır.

Terimin kullanımı, karşılıklı anlaşmazlıklara ve toplumsal gerilimlere neden olabileceği gibi, terörist faaliyetleri destekleme veya öven bir dil kullanmaktan kaçınılması gereken bir örnek olarak kabul edilir. Toplumsal barış ve anlayışın sağlanması, terörün sonlandırılması ve çatışmaların çözümü daha yapıcı ve hoşgörülü bir dil kullanarak gerçekleştirilmelidir. "PKK'lı" terimi, bireylerin terör örgütüyle ilişkilendirilmesi ve bu tür bağlamlarda kullanılması nedeniyle hassas bir konudur ve dikkatli bir dil kullanımını gerektirir.

Hakaret mi?


PKK'lı kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Oluşa göre sanık Z... 'in katılan sanık F...'e yönelik kulanmış olduğu sözlerin (Sen PKK'lısın, aynen onlara benziyorsun, onlar gibisin, gidin kapatılan yollan açın, gelip burada bizimle uğraşmaya) salt katılanın toplum nezdinde onur, şeref ve saygınlığı rencide etmeye yönelik olduğu ve bu haliyle hakaret suçunu oluşturacağı gözetilmeden, suçun unsurlarının belirlenmesinde yanılgıya düşülerek sanığın mahkumiyeti yerine beraatına hükmedilmesi bozmayı gerektirmiş....

Yargıtay 3. CD Esas: 2018/2778 Karar: 2019/2 Tarih: 07.01.2019

"PKK'lı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.