Burada Babanızın Uşağı Yok

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Burada Babanızın Uşağı Yok"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Burada babanızın uşağı yok" ifadesi, birinin kibirli veya aşağılayıcı davranışlarına karşı verilen bir tepkidir. Bu ifade, bir kişinin, başka bir kişinin emri altında veya onun hizmetinde olduğunu ima ederek, onunla aşağılayıcı bir şekilde konuşan kişiye cevap verir.

Örneğin, bir müşteri, bir restoranda çalışan bir garsona kaba bir şekilde "Şu tabağı al götür!" dediğinde, garson "Burada babanızın uşağı yok!" diyerek, kendisine karşı kibirli ve aşağılayıcı davranamayacağını ve onunla eşit olduğunu vurgulayabilir.

Bu ifade, bir karşılık olarak kullanılır ve bir kişinin diğerine karşı aşağılayıcı veya kibirli davranışlarını reddeder. Ancak, bu ifade bazen agresif veya saygısız olarak algılanabilir, bu nedenle kullanırken dikkatli olunması gerekir.

Hakaret mi?


Burada babanızın uşağı yok hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, davada alacaklı vekili olan sanık avukatın duruşmayı yöneten mahkeme hâkiminin duruşmaya geç ve dosyaya hazırlanmadan çıktığını gösterir nitelikte davranışlar sergilemesi nedeniyle yargılamanın 15 ay gibi bir zaman uzamasına neden olduğunu düşündüğü ve yine bu bağlamda olay günü duruşma tutanağına ara kararını eksik yazdığı kanısıyla şikâyetçi hâkime söylediği "Bak biz iddia etmiyoruz, burası emniyetçe tespit edilen adrestir, dosyayı incelemeden çıkarsanız böyle olur, on beş aydır yargılama ağır ceza mahkemesi gibi devam etmektedir, vergi dairesinden dosyaya gelen yazıyı yazmamanız da dosyayı incelemediğinizi göstermektedir, burada babanızın uşağı yok" şeklindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici ve ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2014/16690 Karar: 2014/14210 Tarih: 29.04.2014

"Burada Babanızın Uşağı Yok" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.