Tiyatro

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Tiyatro"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Tiyatro", sahne sanatlarının bir türüdür. Belli bir mekânda, canlı performanslar ve oyuncular aracılığıyla hikâye anlatımı yapma sanatını ifade eder. Tiyatro eserleri, oyuncuların canlı performanslarıyla sahnede sergilenir ve seyircilere hikâye, duygu, düşünce veya deneyim aktarımını sağlar.

Hakaret mi?


Tiyatro kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık...in Facebook isimli sosyal paylaşım sitesinde yaptığı paylaşımların (15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimini konu edinip Cumhurbaşkanını hedef alarak: Kötü yazılmış bir tiyatro ve finaldeki hedefleri Recep başkan yapmak. Bu dolmayı yatan yutsun da ben yatacak kadar salak değilim) ağır eleştiri kapsamında kalan, saygı sınırlarını aşan, nezaket dışı ifadeler olduğu, hakaret ve sövme kapsamında değerlendirilemeyeceği anlaşılmış, bu itibarla somut olayda Cumhurbaşkanına hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı, ... Asliye Ceza Mahkemesi'nin ... tarihli ve....sayılı sanığın beraatine ilişkin kararında bir isabetsizlik görülmeyerek talebin reddine yönelik karar verilmesi uygun görülmüştür.

Yargıtay 16. CD Esas: 2018/511 Karar: 2018/2459 Tarih: 05.06.2018

"Tiyatro" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.