Karısın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Karısın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Karısın, Türkçede "karısı olan erkek" anlamına gelen bir deyimdir. Bu ifade, genellikle evli erkeklerin eşlerine hitap ederken kullanılır. Karısın, bir erkeğin eşinin statüsünü ve ilişkisini belirtmek için kullanılan bir terimdir. Karısın kelimesi, Türk toplumunda yaygın olarak kullanılan bir ifadedir ve evli erkekler arasında birbirlerine hitap etmek için sıkça kullanılır. Bu kelime, bir erkeğin evlilik durumunu ve eşinin varlığını vurgulamak için kullanılır. Karısın kelimesi, bir erkeğin ailesine ve evlilik ilişkisine olan bağlılığını ifade eder.

Evli erkeklerin eşlerine hitap ederken "karısın" kelimesini kullanmaları, evlilik kurumunun önemini ve birlikteliğin değerini vurgular. Bu kelime, evlilik bağını güçlendiren ve eşler arasındaki sevgi ve saygıyı ifade eden bir ifadedir. Karısın kelimesi, bir erkeğin eşine olan duygusal bağlılığını ve sadakatini yansıtır.

"Karısın" ifadesi, argo bir şekilde bir kişiye, genellikle alay etmek veya aşağılamak amacıyla kullanılan bir söz öbeğidir. Bu ifade, cinsiyetçi bir tavırı ve dil kullanımını yansıtarak, kişinin erkekliğini sorgulama veya onu küçümseme amacını taşır.

"Karısın" ifadesi, erkekler arasında yapılan alaylaşmalarda veya çatışmalarda kullanıldığında genellikle aşağılama veya küçümseme amacını taşır. İfadedeki "karısın" kelimesi, erkekliği ve maskülenliği sorgulayıcı bir şekilde kullanılır ve kişiyi zayıf veya aşağılayıcı bir konuma koymayı amaçlar. Bu tür ifadeler, toplumsal cinsiyet normlarına aykırıdır ve saygısızlık içerdiği için olumsuz bir anlam taşır.

Hakaret mi?


Karısın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın mağdurlara söylediği kabul edilen "Delikanlı değilsin, sen karısın" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinde hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/44413 Karar: 2017/15756 Tarih: 28.12.2017

"Karısın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.