Burnundan Gelsin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Burnundan Gelsin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Burnundan Gelsin, mecazi olarak birinin çok istediği bir şeyin sonradan pişmanlık veya zarar getirmesini dilemek için kullanılan bir deyimdir. Örneğin, biri size çok kıymetli bir şeyi çok ucuza satarsa, siz de ona “Burnundan gelsin” diyebilirsiniz. Bu deyim, “Burnundan getirmek” veya “Burnundan (fitil fitil) gelmek” gibi benzer anlamlı deyimlerle karıştırılmamalıdır.

Hakaret mi?


Burnundan Gelsin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


"Burnundan Gelsin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.