Sen Nasıl Askersin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sen Nasıl Askersin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sen Nasıl Askersin?" bir Türk tabiri veya deyimi olarak kullanılan bir ifadedir ve genellikle kişinin beklenen veya beklenmeyen bir şekilde bir konuda başarısız olması durumunda alaycı veya eleştirel bir anlam taşır. Bu ifadeyle kişi, karşısındaki kişinin veya durumun, kendisine veya başkalarına umduğu sonuçları sağlayamadığını belirtirken, bir nevi başarısızlığı ve beceriksizliği vurgular.

Bu ifade, genellikle esprili veya alaycı bir üslupla kullanılır ve kişinin yeteneksizliğini veya başarısızlığını eleştirmek için kullanılır. Ancak kullanılırken karşıdaki kişinin duygularını incitmeyecek şekilde dikkat edilmelidir.

Hakaret mi?


Sen Nasıl Askersin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın jandarma görevlisine yönelik söylediği kabul edilen "Sen nasıl askersin, işini yap, ateşi söndür çabuk, defolun gidin buradan, boş boş konuşmayın" biçiminde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin müştekinin onur, şeref ve saygınlığına rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/753 Karar: 2018/7080 Tarih: 09.05.2018

"Sen Nasıl Askersin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.