Canavar

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Canavar"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Canavar" kelimesi, çeşitli anlamlara sahip bir terimdir. Genellikle, büyük, güçlü, saldırgan ve vahşi hayvanları ifade etmek için kullanılır. Örneğin, aslan, kaplan, ayı gibi hayvanlar "canavar" olarak adlandırılabilir.

Ayrıca "canavar" kelimesi, bir insanın saldırgan, acımasız ve insafsız davranışlar sergilediği durumlarda da kullanılabilir. Bu durumlarda, "canavar" kelimesi genellikle o kişinin insanlık dışı davranışlarını vurgulamak için kullanılır. Örneğin, savaş suçluları, seri katiller veya kötü niyetli insanlar "canavar" olarak adlandırılabilir.

Hakaret mi?


Canavar kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana yönelik "İbiş efendi kısırlaştırma yapmadan yavruları barınağa attırıyorsun, ölüme terk ediyorsun, Allah da seni süründürerek öldürsün, gavur yapmaz" ve "İbiş hem barınağa bakmıyorsun hem kapıyı kapatıyorsun, tam canavarsın, geber" şeklindeki kaba sözlerinin hayvan barınağında iyileştirme yapmadığına ilişkin ve eleştirel nitelikte olduğu, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 4. CD Esas: 2014/5380 Karar: 2014/33505 Tarih: 19.11.2014

"Canavar" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.