Hakkında Yüzlerce Mahkeme Dosyası Birikmiş

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hakkında Yüzlerce Mahkeme Dosyası Birikmiş"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Hakkında yüzlerce mahkeme dosyası birikmiş" ifadesi, bir kişinin veya bir grubun, çok sayıda hukuki sorun veya yasal çatışma yaşadığını, birçok kez mahkemeye çıktığını veya yargılandığını ifade eden bir deyimdir. Bu ifade, kişinin veya grubun yasal anlamda sürekli sorunlar yaşadığını veya hukuki problemlerle sık sık karşılaştığını vurgularken, aynı zamanda olumsuz bir imajı veya geçmişi ifade edebilir.

Bu deyim, genellikle birinin hukuki geçmişi veya davranışlarının sonucu olarak kullanılırken, aynı zamanda hukuki sorunlara ve yasal çatışmalara dikkat çekerek, bir kişinin yasalara uygun davranmanın önemini hatırlatır. Bu ifade, hukuki süreçlerin karmaşıklığını veya uzunluğunu da vurgulayarak, kişinin yasal mücadelelerini ifade edebilir. Daha geniş bir perspektiften bakıldığında, yasal süreçlerde adil ve tarafsız bir şekilde davranmanın, çatışmaları olumlu bir şekilde çözmenin ve yasalara uygun davranmanın önemli olduğu anlamını taşır.

Hakaret mi?


Hakkında Yüzlerce Mahkeme Dosyası Birikmiş kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Gazete yazısında, Rektöre hitaben: Üniversitede cadı kazanları kaynatmış, iftira ve yalanlar üzerinden yönetmiş, hakkında yüzlerce mahkeme dosyası birikmiş, insanları huzursuz etmiş, korkutarak, inciterek ve öldürerek yönetmeyi başarı saymış bir ... Parti rektörüdür) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnamedeki isteme aykırı olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18, CD Esas: 2015/9004 Karar: 2015/13118 Tarih: 09.12.2015

"Hakkında Yüzlerce Mahkeme Dosyası Birikmiş" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.