Pişkin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Pişkin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Pişkin," genel olarak bir kişinin yüzüne karşı utangaçlık, çekingenlik veya mahcubiyet göstermeksizin rahat ve kendine güvenli bir şekilde davranması anlamına gelir. Bu terim, olumsuz veya utanma hissi içermeksizin bir duruma veya olaya karşı rahat, kayıtsız veya kendine güvenli bir şekilde tepki verme durumunu tanımlar. Pişkinlik, bir kişinin kendine özgüveni yüksek ve cesur bir şekilde hareket ettiği anlamına gelir.

Pişkinlik, olumlu bir anlam taşıyabilirken, bazen aşırı özgüven veya saygısızlıkla da ilişkilendirilebilir. Bu terim, kişinin çevresindeki insanlarla veya durumlarla olması gerektiği gibi saygılı bir şekilde ilişki kurma becerisini de ifade edebilir. "Pişkin" bir kişi, genellikle rahatça iletişim kurabilen, kendine güvenen ve çoğu zaman olumsuz duyguları için duvar örmeyen bir kişi olarak düşünülebilir.

Hakaret mi?


Pişkin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

(Emniyet mensubu hakkında yürütülen adli süreçle ilgili olarak internet sitesinde "Beraatini talep eden... 'in pişkin savunması pes dedirtti " şeklinde ifadeler kullanılmasına ilişkin) mahkemece kanıtlar değerlendirilip gerektirici nedenleri açıklanmak suretiyle verilen beraat kararı usul ve yasaya uygun bulunduğundan, katılan vekilinin eksik inceleme ile karar verildiğine, ilgili haberin haber kastını aştığına, saçların sübut bulduğuna yönelik temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 8. CD Esas: 2020/8493 Karar: 2022/16492 Tarih: 14.11.2022

Karar #2

"Sağlam İrade, Müthiş Pişkinlik!" başlıklı haberdeki ifadelerin kullanıldığı zaman ve ifade ediliş şekli göz önüne alındığında, açıkça katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle sanık hakkında beraat kararı verilmesi gerekirken, yasal ve yeterli olmayan gerekçelerle yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 12. CD Esas: 2017/1832 Karar: 2018/2246 Tarih: 28.02.2018

"Pişkin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.