Üniformayı Giyince Aslan Kesiliyorsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Üniformayı Giyince Aslan Kesiliyorsunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Üniformayı Giyince Kendinizi Bir Şey Zannediyorsunuz" ifadesi, genellikle bir kişinin belirli bir pozisyon, yetki veya unvan elde ettiğinde kendini abartılı bir şekilde değerli veya önemli olarak görmesi anlamına gelir. Bu ifade, kişilerin bir uniforma giydiğinde veya bir pozisyon kazandığında gurur veya ego artışı yaşayarak kendilerini aşırı derecede yücelttikleri durumları eleştirmek için kullanılır.

"Üniformayı Giyince Kendinizi Bir Şey Zannediyorsunuz" tabiri, kişinin gerçek değerinden veya yeteneklerinden daha fazlasını iddia ettiği veya inandığı durumları anlatmak amacıyla kullanılır. Bu ifade, egonun veya kibrin arttığı durumları vurgulayarak, unvan veya pozisyonun kişisel kimliği veya değeriyle karıştırıldığı durumları ifade eder. Bazen kişiler, belirli bir görev veya unvanla gelen yetkileri veya prestiji, kişisel değer veya yeteneklerinin yerine koyabilirler. Bu ifade, kişinin unvan, pozisyon veya dışsal sembollerle kimlik oluşturma eğilimini eleştirmek ve kişilik bütünlüğünün önemini vurgulamak amacıyla kullanılır.

Hakaret mi?


Üniformayı Giyince Aslan Kesiliyorsunuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın müşteki polis memurlarına söylediği kabul edilen "Dışarda kedi gibi oluyorsunuz, üniformayı giyince aslan kesiliyorsunuz, siz zaten polis olmasaydınız bir işe yaramazdınız" şeklinde ağır eleştiri ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinde hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/38958 Karar: 2017/10366 Tarih: 05.10.2017

"Üniformayı Giyince Aslan Kesiliyorsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.