Kınıyorum

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kınıyorum"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kınıyorum, bir eylemi veya davranışı kınama anlamına gelir. Bu ifade genellikle bir kişinin veya bir grup insanın hoşnutsuzluğunu veya eleştirisini ifade etmek için kullanılır. Kınıyorum, bir olay veya durum hakkında olumsuz bir görüş bildirmek için kullanılan bir ifadedir.

Hakaret mi?


Kınıyorum kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İncelenen dosyada, sanığı davalı olarak katıldığı duruşmada söz alarak mahkeme hakimine hitaben söylediği kabul edilen "Ben ihtiyati tedbiri kabul etmiyorum, şahsınızı da kınıyorum, bana haksız karar verdiniz" şeklindeki sözlerin yargı otoritesini sarsmayı veya tarafsızlığı bertaraf etmeyi hedef almayıp eleştiri hakkı kapsamında olması nedeniyle atılı hakaret suçunun öğelerinin oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet hükmü kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/4743 Karar: 2014/31821 Tarih: 05.11.2014

"Kınıyorum" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.