Dürzü

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Dürzü"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Dürzü" gibi bir kelimenin argo kullanımı, etnik veya dini bir gruba yönelik aşağılayıcı bir dil kullanma amacını taşıdığında hoşgörüsüz ve saygısız bir davranış olarak kabul edilir.

Hakaret mi?


Dürzü kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Katılan sanık M... soruşturma aşamasında ... tarihli emniyet ve tarihli savcılık ifadelerinde oğlunu karakola şikâyet ettiği için N... 'in kendisine "Dürzü, kaval, şerefsiz herif" diyerek sövdüğünü, kendisinin de "Kocasızlık senin başına vurmuş" diyerek karşılık vermiş olduğunu belirtmiş olması karşısında, tebliğnamedeki hakaretin karşılıklı olduğuna dair delil bulunmadığına ilişkin bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

Yargıtay 2. CD Esas: 2009/24465 Karar: 2010/34717 Tarih: 27.12.2010

Karar #2

Katılan R...'in aşamalardaki anlatımı ile bu anlatımı doğrulayan tanıklar O... ve Ö...'in beyanlarına göre sanığın katılan R...'e karşı "Deyyus, dürzü, seni eninde sonunda vuracağım, seni bu mahalleden atacağım" şeklinde hakaret ve tehdit ettiğinin kabul edilmesi karşısında, tehdit suçunun oluştuğu gözetilmeksizin, "bu sözlerin yaralama kastını ortaya çıkaran sözler olup tehdit kastından söz edilemeyeceği" şeklindeki yasal olmayan gerekçe ile beraat kararı verilmesi yasaya aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2009/12871 Karar: 2011/12550 Tarih: 13.07.2011

"Dürzü" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.