Aranızda Nasıl Bir Samimiyet Var?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Aranızda Nasıl Bir Samimiyet Var?"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Aranızda Nasıl Bir Samimiyet Var?" ifadesi, genellikle iki veya daha fazla kişinin ilişkisini veya bağını anlamak veya değerlendirmek amacıyla kullanılan bir sorudur. Bu ifade, kişilerin birbirleriyle ne kadar yakın, güvenilir veya içten ilişkiler kurduğunu sorgulamak için kullanılır. Samimiyet genellikle güven, dürüstlük, açıklık ve içtenlikle ilişkilendirilen bir kavramdır.

Bu ifade, çoğunlukla bir arkadaşlık, iş ilişkisi veya romantik ilişki gibi farklı bağlam ve durumlarla ilgili olarak kullanılabilir. İki kişi arasındaki samimiyet seviyesi, iletişim tarzları, paylaşılan deneyimler, duygusal bağ ve anlayış gibi faktörlere bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bu soru, insanların birbirleriyle olan ilişkilerini daha iyi anlamak ve daha yakın bir bağ kurmak amacıyla kullanılabilir.

Hakaret mi?


Aranızda Nasıl Bir Samimiyet Var hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana yönelttiği sözlerin (Belediye görevlisine hitaben: ...i neden koruyorsunuz, aranızda nasıl bir samimiyet var, nasıl Müslüman- ...’te en az 600 milyar zarar var, yoksa ortak mısınız, yürekli ol korkma, yoksa birinden mi çekiniyorsun, bir kere dürüst ol, haksızlık yapan sahte kin işten at gücün yeterse, seçimden sonra sizlerle görüşeceğiz, bu şerefsiz hala çalışıyor, bu kadar kalitesiz malzeme alıyorsunuz, bu hiç kitaba sığmaz, sizin dininiz özel mi, belediyeye zarar veren birimi neden çalıştırıyorsun, ne verdi sana şerefsiz..., cevap ver şef bozuntusu) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/3263 Karar: 2015/3654 Tarih: 29.06.2015

"Aranızda Nasıl Bir Samimiyet Var?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.