Zoruna mı Gitti

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Zoruna mı Gitti"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Zoruna mı Gitti?" ifadesi, kişinin veya kişilerin, başkalarının söylediklerine veya yaptıklarına olumsuz bir tepki verdiği durumları ifade eder. Genellikle, birisinin eleştiri veya alaycı bir yorum sonucunda rahatsız veya sinirli olduğu anlaşılırsa, bu ifade kullanılır.

Hakaret mi?


Zoruna mı Gitti

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, cezaevinde hükümlü bulunan oğlunu ziyarete gelen sanığa ziyaret saatinin geçmesi nedeniyle izin verilmemesi üzerine çıkan tartışmada, sanığın infaz koruma memurlarına söylediği "Ben kaç haftadır oğlumu görmüyorum, ben bu ziyareti yapacağım, beni içeri almak zorundasınız, terbiyesizlik yapıyorsunuz" ve "Zoruna mı gitti" şeklindeki sözlerinin mağdurların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/9179 Karar: 2015/6284 Tarih: 30.09.2015

"Zoruna mı Gitti" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.