Münasip Bir Tarafına Koy

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Münasip Bir Tarafına Koy"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Münasip bir tarafına koy" ifadesi, genellikle birinin gereksiz veya saçma bir talepte bulunduğu veya düşüncesizce bir öneri sunduğu durumda, bu talebin veya önerinin yerine getirilmesi veya ciddiye alınması gerektiğini ima ederek kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, karşısındaki kişiye isteğinin veya önerisinin mantıksız veya uygunsuz olduğunu vurgularken, bu isteği yerine getirmemenin veya öneriyi ciddiye almamanın bir tür uyarısı olarak kullanılır.

"Münasip bir tarafına koy" ifadesi, genellikle alaycı veya espri amacıyla kullanılır ve ciddi bir şekilde eleştirilmek veya değerlendirilmek istenen bir konunun gülünç veya mantıksız yönünü vurgular. Bu deyim, insanların taleplerini veya önerilerini eleştirel bir perspektiften değerlendirmek veya alay etmek amacıyla kullanılabileceği gibi, bazen de gereksiz veya anlamsız talepleri yada önerileri hafifletmek amacıyla kullanılabilir.

Hakaret mi?


Münasip Bir Tarafına Koy kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

(...Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak kalmakta olan şüphelinin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına hitaben  yazmış olduğu mektubunda "Her Nemrut'un bir İbrahim', her Firavun'un bir Musa'sı vardır. Ne yazık ki senin ne İbrahim'in ne de Musa'n var. Senden hesap soracak, dur diyecek, üzerimizdeki bu zulmünü kaldıracak ne kimse ne de tek merci var. Öylece Nemrutluğunda, Firavunluğunla, zulmünle bir başınasın. Ne yapacağız seninle böyle, sana yazmaya iten neden bunlar değildi, permatiklerdi.  O permatikleri münasip bir tarafına koy seklinde cümleler yer almasına ilişkin) yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 16. CD Esas: 2016/2716 Karar: 2017/3869 Tarih: 25.04.2017

"Münasip Bir Tarafına Koy" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.