Kimin Adamısın?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kimin Adamısın?"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kimin adamısın?" ifadesi, bir kişinin sadakatini veya bağlılığını sorgulamak veya eleştirmek amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bir kişinin belirli bir kişi veya grupla olan ilişkisini veya sadakatini sorgulayarak, kişinin bağımsız düşünme veya hareket etme yeteneğini ifade ederken, aynı zamanda kişinin lojistik veya siyasi bir bağlılık ilişkisi hakkında sorular sorma amacını taşır.

"Kimin adamısın?" terimi, bir kişinin başkalarının etkisi altında olup olmadığını veya kendi iradesini kullanıp kullanmadığını sorgularken, aynı zamanda kişiler arasındaki ilişkilerde güven, bağımsızlık ve sadakatin önemini vurgular. Bu deyim, insanların kendi değerlerini ve iradelerini koruma gerekliliğini ifade ederken, aynı zamanda insanların ilişkilerindeki samimiyet ve açıklık değerlerine dikkat çeker. Terim, kişilerin başkalarının etkisine karşı direnç gösterme ve kendi kararlarını özgürce alabilme yeteneğini teşvik ederken, aynı zamanda insanların ilişkilerinde güvenilirliği ve dürüstlüğü koruma gerekliliğini anlatır.

Hakaret mi?


Kimin Adamısın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın mağdura söylediği sözlerin (Doktora hitaben: Sana bu yetkiyi kim verdi, sen kimsin, kimin adam mısın) mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kendisine karşı yapılan davranışları yorumlamaktan ibaret, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile hakaret suçundan mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirdiğinden...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/16443 Karar: 2022/15919 Tarih: 23.06.2022

Karar #2

Sanığın dosyanın mahkemede olduğunu söyleyen katılana hitaben söylediği "Müdüre Hanım çocuk mu kandırıyorsunuz, siz bilerek dosyayı bizden kaçınıyorsunuz, siz bizi ne sandınız, kimin talimatıyla işlem yapıyorsunuz, siz kimin adamısınız, hepiniz hesap vereceksiniz" şeklindeki ağır eleştiri niteliğindeki sözlerin katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması sebebiyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/7400 Karar: 2015/11817 Tarih: 24.11.2015

"Kimin Adamısın?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.