Seninle Muhatap Olmam

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Seninle Muhatap Olmam"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Seninle Muhatap Olmam" ifadesi, genellikle bir kişiye veya duruma tepki göstererek, o kişi veya durumla iletişim kurmayı veya ilgilenmeyi reddettiğini ifade eder. Bu ifadeyle, kişi karşı tarafı ciddiye almadığını veya onunla uğraşmayacağını vurgular. "Seninle Muhatap Olmam" ifadesiyle kişi, karşı tarafın önemsizliğini veya ciddiyetsizliğini ifade eder.

Hakaret mi?


Seninle Muhatap Olmam kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Belediye başkanı tarafından, kendisiyle görüşmeye gelen esnafa hitaben: Sen dürüst değilsin, seninle muhatap olmam) ve yükletilen suça yönelik katılan ...'in temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/42461 Karar: 2017/11043 Tarih: 17.10.2017

"Seninle Muhatap Olmam" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.