Deccal

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Deccal"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Deccal", yalancı anlamına gelen Süryanice bir kelimedir. İslam inancına göre, kıyamet alametlerinden biri olarak, insanları dinden uzaklaştırmaya çalışan ve kötülüğü yaymaya çalışan bir kişi veya akımı ifade eder. Deccal’in alnında tek gözü olduğu ve korkunç bir görünüme sahip olduğu rivayet edilir.

"Deccal" terimi, argo veya gündelik dilde kullanıldığında genellikle bir kişinin sinsi, hilekar veya kötü niyetli olduğunu ifade etmek için kullanılır. Bu ifadeyle kişi, karşı tarafın düşmanca veya aldatıcı davrandığını vurgularken aynı zamanda onun karakterine veya niyetlerine olumsuz bir gönderme yapar. "Deccal" terimi, argo bir tabir olarak kullanıldığında kişiyi aşağılamayı veya eleştirmeyi amaçlayabilir.

Hakaret mi?


Deccal kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

(Sanığın alenen "Atatürk deccaldır, en büyük şeytandır, içkicidir, toprak kabul etmediği için betona gömülmüştür" şeklinde sözler sarf etmesine ilişkin yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 16. CD Esas: 2015/156 Karar: 2015/2749 Tarih: 02.10.2015

Karar #2

(... Partisi... İl Başkanı olan sanık ...'in ... yerel gazetesi olan... Gazetesi'nde yayınlanan beyanatında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını kastederek "O bir deccal, o bir şeytan" ve "Tüm Müslüman ülkelerini karıştıran bir deccal, kendisi bir şeytan" şeklinde beyanda bulunmasına ilişkin) yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 16. CD Esas: 2016/1780 Karar: 2016/3567 Tarih: 24.05.2016

Karar #3

Oluş ve dosya kapsamına göre sanık ...'in Cumhurbaşkanının fotoğrafının fotomontajla bozulmuş halinin üzerine yazılı "Sen bir deccalsın, sen bir katilsin, 21. yüzyılın yüz karası, Yahudi masonu" şeklindeki Facebook sosyal paylaşım sitesindeki paylaşımlarının TCK'nın 299/1. maddesindeki suçu oluşturduğu gözetilmeden, yüklenen suçtan mahkûmiyeti yerine yazılı gerekçe ile beraatine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 16. CD Esas: 2017/1486 Karar: 2017/4427 Tarih: 12.06.2017

"Deccal" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.