Birazcık Vicdanı Varsa

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Birazcık Vicdanı Varsa"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Birazcık vicdanı varsa" ifadesi, bir kişinin etik ve ahlaki değerlere uygun bir şekilde hareket etmesi gerektiğinde kullanılan bir ifadedir. Bu ifade, bir kişinin, doğru ve yanlış arasında bir seçim yapması gerektiğinde, doğru olanı seçmesi ve ahlaki değerlere saygı göstermesi gerektiğini ifade eder.

Bu ifade ayrıca, bir kişinin başka birine haksızlık yaptığı veya yanlış bir davranış sergilediği durumlarda kullanılabilir. Bu durumlarda, "birazcık vicdanı varsa" ifadesi, kişinin yanlışını anlaması ve doğru olanı yapması gerektiğini ima eder.

Bu ifade, insanların etik ve ahlaki değerlere uygun bir şekilde hareket etmelerini teşvik etmek için kullanılan bir ifadedir. Ayrıca, insanların kendi vicdanlarına danışarak hareket etmeleri ve başkalarına karşı dürüst, adil ve saygılı olmaları gerektiğini hatırlatmak için kullanılır.

Hakaret mi?


Birazcık vicdanı varsa kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın kendisi hakkında mahkûmiyet hükmü veren mahkeme hâkimi mağdura hitaben yazmış olduğu dilekçesinde sarf ettiği "Bu adalet mi, birazcık vicdanı varsa bana bu cezayı veren sayın hakimin Allah korkusu yok mu, bu mu adalet, her kim benim bu cezaevinde yatmama sebep ise Allah'ından bulsun" şeklinde beddua içeren ve nezaket dışı kaba hitap tarzındaki sözlerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/2905 Karar: 2018/3229 Tarih: 08.03.2018

"Birazcık Vicdanı Varsa" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.