Goddaş

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Goddaş"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


“Goddaş” kelimesi, Kırıkkale ve çevresinde kullanılan bir argo kelime olup, “kendini beğenmiş, havalı vb.” anlamlarda kullanılır. “Goddaş” kelimesi, Türkçe’de sıkça kullanılan bir deyim değildir ve genellikle konuşma dilinde kullanılır. Ancak, bu kelime argo bir kelime olduğu için kullanımı tavsiye edilmez.

Hakaret mi?


Goddaş kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın katılana söylediği kabul edilen "Rahatladın mı, seninle görüşeceğiz, üzerindeki resmi elbiseni çıkar sivil elbiselerinle gel, o zaman goddaşlığını (mahallinde 'sinsilik barındıran derece uyanık anlamına gelen) görelim bakalım" şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinde hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/44146 Karar: 2017/11786 Tarih: 25.10.2017

"Goddaş" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.