Yürü Git

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Yürü Git"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Yürü Git, bir kişinin başka bir yere gitmesini veya bir işi yapmasını istemek için kullanılan bir ifadedir. Bu ifade genellikle kaba, sert veya sinirli bir şekilde söylenir ve karşıdaki kişiye isteksizlik,  memnuniyetsizlik  veya  reddetme gösterir.

Hakaret mi?


Yürü Git kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İddianamede sanığın katılana "Yürü git, Allah belanı versin" biçiminde sözler söylediğinin anlatılması karşısında, bahsi geçen sözlerin nezaket dışı kaba hitap tarzı olup sövme, somut bir fiil ya da olgu isnadı olarak kabul edilemeyeceği, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurları oluşmadığından, sanığın beraati yerine yanlış biçimde hüküm kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/39981 Karar: 2017/11543 Tarih: 24.10.2017

"Yürü Git" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.