Ağzımıza S.çtınız

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ağzımıza S.çtınız"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ağzımıza sıçtınız" ifadesi, Türkçede argo ve kaba bir dil kullanarak, bir kişi veya grup tarafından yapılan bir eylem veya durumun sonucunda yaşanan hoşnutsuzluğu, öfkeyi veya hayal kırıklığını ifade etmek için kullanılır. Bu ifade, söylenen kişi veya grubun başkalarının yaşamlarını olumsuz yönde etkilediğini belirtir.

Bu tür ifadeler, argo ve kaba oldukları için, resmi veya saygı gerektiren ortamlarda kullanılmamalıdır. İfade, genellikle özel sohbetlerde veya samimi arkadaşlar arasında, özellikle de duyguların yoğun olduğu durumlarda kullanılabilir. Unutmayın ki, bu ifade oldukça saldırgan bir ifade olduğu için, iletişimde daha uygun ve saygılı bir dil kullanmak her zaman daha iyi olacaktır.

Hakaret mi?


Ağzımıza s.çtınız kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (... Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde yatan sanık tarafından, pencere açılmasına müsaade etmeyen hemşireye hitaben: Sabahtan beridir ağzımıza s.çtınız, kim oluyormuşuz, biz pencereyi açmak zorundaymış) ve yükletilen suçlara yönelik katılan vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/15799 Karar:2022/13162 Tarih: 25.05.2022

"Ağzımıza S.çtınız" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.